Kysucká energetická, a.s. prevzala vykurovanie v meste Kysucké Nové Mesto od septembra 2012. Prevádzkuje systém centrálnej výroby tepla ale aj distribúcie.

Spoločnosť patrí do energetickej skupiny Intech Slovakia, s.r.o., ktorá je lídrom na slovenskom trhu vo využívaní biomasy na výrobu energií.