• obsluha, opravy výmenníkových staníc
 • prenájom nehnuteľností, vrátane bytového hospodárstva
 • činnosť v oblasti nehnuteľností na základe honoráru
 • činnosť v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
 • prenájom stavebných strojov a zariadení
 • inžnierska činnosť
 • služby pre spoločnosť ako celok
 • sprostredkovanie obchodu
 • obchodná činnosť okrem koncesovaných činností, okrem predaja drahých kovov
 • realitné služby
 • poradenská činnosť v uvedených oblastiach
 • cestná hromadná, nepravidelná osobná doprava
 • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
 • cestná nákladná doprava
 • ochranná dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia
 • výroba tepla, rozvod tepla
 • správa a údržba bytového fondu v rozsahu: – voľných živností – vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
 • verejné obstarávanie
 • montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických elektrických zariadení