BYTENERG spol s r.o. prevádzkuje v meste Medzilaborce systém centrálnej výroby a distribúcie tepla.

Spoločnosť patrí do energetickej skupiny Intech Slovakia, s.r.o., ktorá je lídrom na slovenskom trhu vo využívaní biomasy na výrobu energií.