Spoločnosť BYTENERG spol. s r.o.je prevádzkovateľom systému centrálneho zásobovania teplom v meste Medzilaborce od roku 1994.

Spoločnosť prešla celkovou modernizáciou systému. Pristúpilo sa ku komplexnej obnove distribučnej sústavy s prechodom zo štvorrúrkového systému na dvojrúrkový. Vybudovali sa domové odovzdávacie stanice tepla a významne sa rozšírilo využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Pribudla aj moderná regulačná technika a komunikácia prebieha prostredníctvom optickej siete. Systém vykurovania v Medzilaborciach sa tým dostal na úroveň najvyššieho štandardu, ktorý spoločnosť Národná energetická, a.s. dosahuje vo všetkých svojich prevádzkach na Slovensku.

Dôležitou súčasťou pôsobenia spoločnosti je správa bytového a nebytového fondu. Aj v tejto oblasti sa neustále snaží zvyšovať kvalitu a rozsah svojich služieb, čím chce zvýšiť spokojnosť svojich klientov.